Anexa 2 - Fisa individuala de prezenta DECARDS - PENTRU STUDENTI/MASTERANZI (03/11/2015)

Membrii Grupului Tinta Practicanti care participa la stagiul de practica vor completa in fiecare zi acest document si va fi tinut in dublu exemplar.
La finalizarea stagiului de practica, ambele exemplare vor fi predate catre Institutia organizatoare de practica, Universitatea Stafen cel Mare din Suceava (un exemplar pentru AM/OI POSDRU si un exemplar pentru USV).
Asa cum rezulta din continutul documentului, acesta trebuie sa fie completat si semnat zilnic de catre student si de catre Tutorele stagiului practica.
La finalul stagiului de practica, acest document va fi contrasemnat si de catre Reprezentantul Legal al Organizatiei Partenere de Practica si de catre Supervizorul Stagiului de practica de la USV.
Documentul poate fi descarcat de aici.
Sunteți aici:Home Activitati Derularea stagiilor de practica Anexa 2 - Fisa individuala de prezenta DECARDS - PENTRU STUDENTI/MASTERANZI (03/11/2015)